lindeskolan_logo

 Försäkring

Försäkring

Olycksfallsförsäkring

Lindesbergs kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring med försäkringsbolaget Svedea. Det innebär att alla barn och elever i förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och vuxenutbildning är försäkrade.

 

Försäkringen gäller heltid, det vill säga även den tid barnet inte är i kommunens verksamhet. Om barnet förorsakar materiell skada gäller vårdnadshavarens hemförsäkring.


Försäkringsbesked:

Kontakt vid skada


Anmäl olycksfall eller skada via Svedeas webbplats eller telefon 0771-160 199.

Gör skadeanmälan på svedea.se

Åtgärder vid skada


När en skada har skett gör följande:

  • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna påbörjas måste Svedea kontaktas för godkännande. Efter bekräftelse från Svedea kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider m.m. lämnas till taxi.
  • Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från landstinget. Begär alltid Intyg om utbetald reseersättning.

Kontakt

Lindeskolan
Lindesbergs kommun
Nyborgsgatan
711 34 LINDESBERG

0581-810 00
lindeskolan@lindesberg.se

 

 

Följ oss

följ_oss_på_fb
följ_oss_på_insta