lindeskolan_logo

 Information med anledning av Coronaviruset

Information med anledning av Coronaviruset

Skollunch för gymnasieelever som bor i Lindesberg

2020-04-23
Från och med måndagen den 27 april erbjuds du som är gymnasieelev och bor i Lindesbergs kommun gratis skollunch i matlåda.

 

Lunch erbjuds på följande skolor:
Ekbackens skola
Fröviskolan
Lindeskolan
Storåskolan
Vedevågs skola

Du har möjlighet att hämta lunch varje skoldag mellan kl. 11.00 och 12.30. Du måste anmäla dig via denna e-tjänst senast fredagen innan den vecka du vill ha din mat.

Legitimation ska kunna uppvisas när du kommer för att hämta matlådan.

Tänk på att vi behöver hjälpas åt för att minska risken för spridning av Corona-viruset.

Har du sjukdomssymtom så stannar du hemma. I skolan håller du ett visst avstånd till andra elever och personal. Du stannar inte kvar på skolan efter att du hämtat skollunchen!

Länk till e-tjänsten
https://etjanst.lindesberg.se/skollunch


Lindeskolan 2020-04-23

Staffan Hörnberg
Gymnasiechef


Information till elever och vårdnadshavare Lindeskolan

2020-04-08

Vi kan nu summera några veckor av distans- och fjärrundervisning på Lindeskolan. Det var med kort varsel som elever och personal tvingades ställa om stora delar av verksamheten. En utmaning som ställde stora krav på eget ansvar och som har framtvingat nya lösningar avseende skolarbetet.

Trots den omfattade omställningen kan vi med glädje konstatera att undervisningen flyter på långt bättre än förväntat. Merparten av alla lektioner genomförs enligt gällande schema och närvaron är hög. Av förklarliga skäl håller lärare och elever på och kalibrerar vissa delar av undervisningen för att uppnå bästa tänkbara resultat. Det handlar bl.a. om hur lektionerna ska läggas upp innehåll, avgränsningar, inlämningsuppgifter och hur vi kan säkerställa en god arbetsmiljö för alla inblandade.

Under rådande omständigheter är det är mycket tillfredställande att alla elever, som studerar på de nationella programmen, har tillgång till en egen bärbar dator med moderna programvaror. Office 365 med tillhörande program t.ex. TEAMS har på ett avgörande sätt underlättat kontakten mellan elever och lärare. På samma sätt utgör SchoolSoft en viktig del i den pedagogiska verktygslådan. Nu gäller det att hålla i och hålla ut.


Regeringskansliet nya rekommendationer

Utbildningsminister Ann Ekström skickade 3 april 2020 ut ett pressmeddelande som ger möjligheter att hjälpa vissa elever.

Utdrag från pressmeddelandet:

”Elever får bättre förutsättningar att slutföra sin utbildning

Alla gymnasieskolor rekommenderas fortsatt att bedriva undervisning via fjärr eller distansundervisning för att hindra smittspridningen av det nya coronaviruset. Men eftersom krisen kommer pågå länge har regeringen nu tagit ett beslut som, förutsatt att smittläget tillåter det, gör det möjligt för en mindre andel elever i gymnasieskolan att få viss utbildning i skolans lokaler. Det handlar om särskilda lösningar för en mindre andel elever som annars riskerar att inte kunna slutföra sin utbildning och förlora möjligheter till vidare studier eller arbete”.

Skolledningen på Lindeskolan kommer tillsammans med huvudmannen utreda hur detta kan realiseras. Som nämns i pressmeddelandet rör det sig om mindre elevgrupper där det föreligger specifika behov för att kunna slutföra sina studier. Det kan röra sig om praktiska moment där det krävs tillgång skolans lokaler och utrustning. Det kan även komma att beröra områden där det finns behov att genomföra skriftliga prov etc.

Vi kommer som tidigare tillämpa en stor försiktighet för att minimera risken för smittspridning. Samtliga moment som planeras kommer därför att förankras med skolöverläkare Åsa Borulf, elevhälsans medicinska enhet i Örebro innan det fattas beslut. Vi kommer även följa upp den allmänna smittspridningen för att kunna ta ställning till vad som är genomförbart under rådande omständigheter vid varje tillfälle.

Det bör betonas att skolan kommer att kontakta berörda elever när planeringen är klar. Detta gäller även elever i behov av stöd. Elevhälsan har sedan tidigare ett pågående arbete och vi gör fortlöpande avstämningar med ÖSK.


Skolmåltider

Det har kommit frågor angående skolmåltider för våra elever nu när undervisningen sker på distans. Kommunen håller på och utreder frågan och förhoppningsvis kan vi återkomma med ett besked efter påsk.

Studenten
Det pågår parallella processer avseende planeringen av vårens aktiviteter t.ex. karneval, brännbollsturnering, student etc. Det är mycket som pekar på att vi kommer att tvingas ställa in karnevalen och brändbollensturneringen och lägga allt fokus på att hitta en genomförbar lösning för studentfirandet. Skolledningen ska genomföra möten med programsamordnare och representanter för studentkåren efter påsk, så att vi kan hjälpas åt att hitta en bra lösning.

Hälsning
Avslutningsvis vill vi passa på och skicka en eloge till alla elever på Lindeskolan och till vår personal. Ni har gjort och gör en imponerade insats, all heder. En stund som denna är det lätt att ge uttryck för de bevingade ord som har blivit en del av vårt signum dvs ”LINDESKOLAN ÄGER”.

Nu hoppas vi att alla får möjlighet till lite avkoppling och återhämtning under påsklovet. Var försiktiga och följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Sol och värmer lockar till sociala aktiviteter vi vill därför påtala vikten av fortsatt försiktighet och att alla tänker på att tillämpa social distansering.

Glad Påsk önskar vi från Lindeskolan

Lindeskolan 2020-04-08

Staffan Hörnberg
Gymnasiechef


Vad händer vecka 13?

uppdaterad 2020-03-25

Vi är mycket glada att det trots alla utmaningar har fungerat över förväntan sedan verksamheten gick över till distansundervisning. Det är stort fokus på att hitta bra lösningar så att vi kan tillhandahålla en tillfredställande undervisning till alla elever. Av naturliga skäl kommer det att ställas större krav när det gäller personligt ansvar för både lärare och elever, men vi ska göra vad vi kan för att stötta elever som behöver extra hjälp.

Viktigt att känna till

Distansundervisning kommer att genomföras för samtliga elever enligt ordinarie schema från och med 23/3.

Hur går distansundervisningen till?

  • Samtliga lektioner genomförs via SchoolSoft eller Teams
  • Lärarna kommer under lektionstid att finnas tillgängliga vi digitala kanaler
  • Närvaro hanteras via SchoolSoft
  • Alla individuella bedömningar sker via SchoolSoft
  • Lektionsplanering ska finnas tillgänglig på SchoolSoft
  • Teams kommer företrädelsevis att användas som plattform vid genomförandet av lektioner

Skolan kommer att vara stängd från 23/3

  • Lokaler kopplat till gymnasiesärskolan och kulturskolan kommer dock att vara öppna och tillgängliga.
  • Om det föreligger behov att få hämta material kontaktas mentor i första hand.


Sjukanmälan sker enligt ordinarie rutin


Elevhälsans arbete

Elevhälsan kommer att finnas på plats på Lindeskolan tills annat meddelas. För att motverka att elever som mår psykiskt dåligt ska komma till skada, kommer personal från elevhälsan att kalla vissa elever till individuella samtal och stöd. Det handlar i första hand om elever där en personlig kontakt bedöms vara av yttersta vikt. Elevhälsans personal kommer vidare att vara tillgänglig för stöd och hjälp till lärare som känner oro för elever som inte klarar omställningen till distansundervisning eller som av andra skäl inte hänger med i skolarbetet.


Elevhem

För att minska risken för eventuell smittspridning har vi under rådande omständigheter valt att stänga skolans elevhem.


Ej genomförda utvecklingssamtal kommer att genomföras via telefon eller TEAMS


Nationella prov

Nationella prov ställs in efter beslut från Skolverket

Stödfunktioner stugor m.m.

Eleverna kommer att bli inbjudna via teamkoder som vi förmedlar via SchoolSoft

Information till elever och vårdnadshavare kommer att förmedlas via Lindeskolan.se och SchoolSoft fortlöpande.


Kom ihåg att förbereda lunch innan skoldagen börjar för att du ska hinna med skoldagen, kanske finns det matlåda från dagen innan?

Sammanfattning och en hälsning

Vi vill vi skicka en stor eloge till både personal och elever på Lindeskolan. Det är i kristider som styrkor och svagheter i en organisation blir synliggjorda. De senaste dagarna har präglats av ett enastående ansvarstagande och förhållningssätt till de nya utmaningar vi har ställts inför.

Det finns en positivism, ett driv och ambition att lära nytt och lösa det problem som uppstår. Gång på gång fylls man av positiv energi när man får ta del av allt som händer på skolan och i de olika TEAMEN där elever deltar. Teamkänslan och hjälpsamheten är mer än berömvärt. Samtidigt finns det hela tiden utrymme för skratt och trevlig gemenskap. Kära vänner LINDESKOLAN ÄGER!!!

Lindeskolan 2020-03-25

Staffan Hörnberg
Gymnasiechef

Rutiner i biblioteket på Lindeskolan vid distansundervisning
Undervisning på distans från 2020-03-18
Till elever och vårdnadshavare på Lindeskolan
Information från Lindesbergs kommun om Coronaviruset

Kontakt

Lindeskolan
Lindesbergs kommun
Nyborgsgatan
711 34 LINDESBERG

0581-810 00
lindeskolan@lindesberg.se

 

 

Följ oss

följ_oss_på_fb
följ_oss_på_insta